Gwobrau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr 2016

Nos Wener 23 Medi 2016
Gwesty Coed-y-Mwstwr, Llangrallo

Gwybod mwy >

Cysylltiadau’r Fforwm

Mae Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr yn gyfle i gwmnïau lleol ddod at ei gilydd fel un llais ac ymateb i faterion a datblygiadau lleol sy’n effeithio ar eu busnes.

Mae busnesau ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn tyfu

Darllenwch y fersiwn diweddaraf ein cylchgrawn, business@bridgend.

Gwybod mwy >

Digwyddiadau Fforwm

Archebwch eich lle
Mae Fforwm Busnes Pen-y-bont yn cynnig rhaglen gynhwysfawr o ddigwyddiadau cyffrous, arloesol, sy'n ysbrydoli, a'r rheini'n cael eu cyflwyno gan siaradwyr safonol, o fri. Mae rhaglen lawn a bywiog o ddigwyddiadau wedi cael ei chynllunio ar gyfer y flwyddyn i ddod.

Archebwch nawr >

Cynigion rhwng aelodau

Hysbysebwch yma
Fel aelod o Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr, mae gennych gyfle i roi gwybodaeth i aelodau eraill am unrhyw gynigion arbennig sydd ar gael gan eich cwmni. Gweler isod rhai o'r cynigion i aelodau sydd ar gael ar hyn o bryd.

Cael gwybod mwy >
Bridgend Business Forum Awards

Llongyfarchiadau i'n enillwyr
Datgelodd enillwyr gwobrau busnes lleol…

Cael gwybod mwy >