Covid-19 Update Speed Networking Meet your next client Learn new business skills Share best practice Keep up to date Halo Memberhsip

Dewch i gyfarfod eich cwsmer nesaf yn Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr

Ymunwch â mwy nag 850 o fusnesau eraill yn Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr, prif drefnydd rhwydweithio a digwyddiadau Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Gwybod mwy >

Dysgu sgiliau busnes newydd yn Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr

Cyfle i ddatblygu eich busnes a gwella eich gwybodaeth a’ch sgiliau.

Gwybod mwy >

Rhannu arferion gorau yn Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr

Cyfle i ddysgu oddi wrth eraill a rhannu eich profiad busnes.

Gwybod mwy >

Y wybodaeth ddiweddaraf am beth sy’n effeithio ar eich busnes ar gael yn Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am ffactorau gwleidyddol, deddfwriaethol ac economaidd a allai effeithio ar eich busnes.

Gwybod mwy >

Cysylltiadau’r Fforwm

Mae Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr yn gyfle i gwmnïau lleol ddod at ei gilydd fel un llais ac ymateb i faterion a datblygiadau lleol sy’n effeithio ar eu busnes.

Mae busnesau ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn tyfu

Darllenwch y fersiwn diweddaraf ein cylchgrawn, business@bridgend.

Gwybod mwy >

Digwyddiadau Fforwm

Archebwch eich lle
Mae Fforwm Busnes Pen-y-bont yn cynnig rhaglen gynhwysfawr o ddigwyddiadau cyffrous, arloesol, sy'n ysbrydoli, a'r rheini'n cael eu cyflwyno gan siaradwyr safonol, o fri. Mae rhaglen lawn a bywiog o ddigwyddiadau wedi cael ei chynllunio ar gyfer y flwyddyn i ddod.

Archebwch nawr >

Cynigion rhwng aelodau

Hysbysebwch yma
Fel aelod o Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr, mae gennych gyfle i roi gwybodaeth i aelodau eraill am unrhyw gynigion arbennig sydd ar gael gan eich cwmni. Gweler isod rhai o'r cynigion i aelodau sydd ar gael ar hyn o bryd.

Cael gwybod mwy >
Bridgend Business Forum Awards

Dyma ni!
Mae gwobrau mwyaf Pen-y-bont ar Ogwr yn ôl!

Cael gwybod mwy >