Beth yw Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr?

Mae Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr yn gyfle i gwmnïau lleol ddod at ei gilydd fel un llais ac ymateb i faterion a datblygiadau lleol sy’n effeithio ar eu busnes.

Dod yn aelod

  • Ydy’ch busnes chi wedi’i leoli ym Mhen-y-bont ar Ogwr?
  • Ydych chi’n gweithredu mewn marchnad fasnachol?
  • Hoffech chi rwydweithio gyda busnesau o’r un anian â chi?
  • Mae’r aelodaeth am ddim

Ymunwch heddiw


 


 

Digwyddiadau Fforwm

Archebwch eich lle
Mae Fforwm Busnes Pen-y-bont yn cynnig rhaglen gynhwysfawr o ddigwyddiadau cyffrous, arloesol, sy'n ysbrydoli, a'r rheini'n cael eu cyflwyno gan siaradwyr safonol, o fri. Mae rhaglen lawn a bywiog o ddigwyddiadau wedi cael ei chynllunio ar gyfer y flwyddyn i ddod.

Archebwch nawr >

Cynigion rhwng aelodau

Hysbysebwch yma
Fel aelod o Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr, mae gennych gyfle i roi gwybodaeth i aelodau eraill am unrhyw gynigion arbennig sydd ar gael gan eich cwmni. Gweler isod rhai o'r cynigion i aelodau sydd ar gael ar hyn o bryd.

Cael gwybod mwy >
Bridgend Business Forum Awards

Llongyfarchiadau i'n enillwyr
Datgelodd enillwyr gwobrau busnes lleol…

Cael gwybod mwy >