Cyflwyniad i'r Cadeirydd

Gareth Bray

 

Mae Ian Jessopp yn Berchennog a Rheolwr Gyfarwyddwr kksolutions, sef  gwasanaeth dylunio ac argraffu llawn sydd â phencadlys a phrif uned gynhyrchu ar Ystâd Ddiwydiannol Pen-y-bont ar Ogwr, a swyddfa ranbarthol a ffatri yn Stockport.
 
Mae gan Ian brofiad sylweddol a ddatblygwyd dros bron i 30 o flynyddoedd yn y diwydiant argraffu a diwydiannau cysylltiedig. Cyn iddo brynu a datblygu ei fusnes ei hun, ef oedd Rheolwr Gyfarwyddwr Grŵp Linney, sef un o fusnesau argraffu a dosbarthu mwyaf blaenllaw’r DU. Cyn hynny, roedd yn un o’r cyfarwyddwyr a sefydlodd MRM Promotional Services – un o arweinwyr y farchnad ym maes ymgyrchoedd hyrwyddo.

Meddai Ian, gan siarad am ei swyddogaeth newydd: “Rwyf wedi bod yn gefnogwr cryf i Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr ers iddo gael ei sefydlu yn 2008. Ers hynny, rwyf wedi gweld o ddifri'r buddiannau o fod yn rhan o rwydwaith busnes cadarn yn ardal Pen-y-bont ar Ogwr a’r cyffiniau. Rwy’n teimlo ei bod yn fraint arbennig i mi gael bod yn y swydd newydd hon, ac rwy’n edrych ymlaen at allu cefnogi a datblygu llwyddiant parhaus y Fforwm.”
 


 

Digwyddiadau Fforwm

Archebwch eich lle
Mae Fforwm Busnes Pen-y-bont yn cynnig rhaglen gynhwysfawr o ddigwyddiadau cyffrous, arloesol, sy'n ysbrydoli, a'r rheini'n cael eu cyflwyno gan siaradwyr safonol, o fri. Mae rhaglen lawn a bywiog o ddigwyddiadau wedi cael ei chynllunio ar gyfer y flwyddyn i ddod.

Archebwch nawr >

Cynigion rhwng aelodau

Hysbysebwch yma
Fel aelod o Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr, mae gennych gyfle i roi gwybodaeth i aelodau eraill am unrhyw gynigion arbennig sydd ar gael gan eich cwmni. Gweler isod rhai o'r cynigion i aelodau sydd ar gael ar hyn o bryd.

Cael gwybod mwy >
Bridgend Business Forum Awards

Dyma ni!
Mae gwobrau mwyaf Pen-y-bont ar Ogwr yn ôl!

Cael gwybod mwy >