Digwyddiadau

Mae gennym ni raglen lawn ac amrywiol o ddigwyddiadau busnes cyffrous ac arloesol wedi eu trefnu ar gyfer y gwanwyn a'r 2017.

Mae pob un o'r digwyddiadau uchod yn rhad ac am ddim oni nodir yn wahanol. Mae'n hanfodol i chi gadw eich lle ymlaen llaw.

Sut i gadw lle: E-bost: business@bridgend.gov.uk (cadw lle ymlaen llaw yn hanfodol) I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â: Mary Pope ar 01656 815320 neu anfonwch e-bost at: mary.pope@bridgend.gov.uk

Cliciwch yma i weld y dyddiadau diweddaraf ar gyfer eich dyddiadur.

Digwyddiadau Fforwm

Archebwch eich lle
Mae Fforwm Busnes Pen-y-bont yn cynnig rhaglen gynhwysfawr o ddigwyddiadau cyffrous, arloesol, sy'n ysbrydoli, a'r rheini'n cael eu cyflwyno gan siaradwyr safonol, o fri. Mae rhaglen lawn a bywiog o ddigwyddiadau wedi cael ei chynllunio ar gyfer y flwyddyn i ddod.

Archebwch nawr >

Cynigion rhwng aelodau

Hysbysebwch yma
Fel aelod o Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr, mae gennych gyfle i roi gwybodaeth i aelodau eraill am unrhyw gynigion arbennig sydd ar gael gan eich cwmni. Gweler isod rhai o'r cynigion i aelodau sydd ar gael ar hyn o bryd.

Cael gwybod mwy >
Bridgend Business Forum Awards

Dyma ni!
Mae gwobrau mwyaf Pen-y-bont ar Ogwr yn ôl!

Cael gwybod mwy >