Cynigion rhwng aelodau

Fel aelod o Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr, mae gennych gyfle i roi gwybodaeth i aelodau eraill am unrhyw gynigion arbennig sydd ar gael gan eich cwmni. Gweler isod rhai o’r cynigion i aelodau sydd ar gael ar hyn o bryd.

Os ydych yn aelod o’r fforwm a'ch bod yn dymuno cyflwyno cynnig i aelodau eraill y fforwm, anfonwch e-bost i
business@bridgend.gov.uk neu ffoniwch 01656 815322 i gael rhagor o wybodaeth. Cyfeiriwch at adran Telerau ac Amodau y wefan hon ynglyn a chynigion rhwng aelodau.

CYNIGION ARBENNIG:

Byddwch yn heini ar gyfer busnes gyda Hamdden Halo!

Newyddion Gwych! Mae Hamdden Halo yn cynnig aelodaeth am bris gostyngol i helpu busnesau ym Mhen-y-bont ar Ogwr i ofalu am iechyd a llesiant eu staff.

Os yw eich busnes neu eich cyflogwr yn aelod o Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr, gallwch gael mynediad i gyfradd gorfforaethol a mwynhau mynediad i holl ganolfannau, pyllau nofio, ystafelloedd iechyd a ffitrwydd, dosbarthiadau ymarfer corff Halo a hyd yn oed defnyddio wal ddringo dan do ac ystafell ffyrfhau â chymorth pŵer!

I gael taleb sy'n rhoi hawl ichi gael cyfradd gorfforaethol Halo, e-bostiwch helen.o'keefe@haloleisure.org.uk neu ffoniwch 01656 678865. Gallwch hefyd fynd i www.haloleisure.org.uk i weld yr holl weithgareddau a chyfleusterau sydd ar gael pan fyddwch yn ymuno!


Mae Alsea Research yn cynnig GOSTYNGIAD CYFLWYNIADOL i hyd at BEDWAR aelod o Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr ar unrhyw brosiect ymchwil y maent yn gobeithio ymgymryd ag ef, a hynny o dasgau bach fel glanhau eich cronfa ddata, i brosiectau ymchwil marchnata mawr, gan roi’r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i fodloni eich amcanion penodol. I gael gwybod sut y gall Alsea eich helpu chi ewch i:
www.AlseaResearch.co.uk neu anfonwch e-bost at: Andrew.Harris@AlseaResearch.co.uk


Mae Spruce Marketing yn cynnig 10% oddi ar eu prisiau am waith cynllunio ar y we i aelodau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr. Yn ogystal a hyn, caiff unrhyw aelod o Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr hawlio fideo cymeradwyol AM DDIM trwy ddilyn y ddolen hon: http://sprucemarketing.co.uk/testimonial-video/ a defnyddio’r cod BBFTV2016. Mae Telerau ac Amodau yn berthnasol.


Mae cyfrifwyr lleol, CC Associates Ltd, yn cynnig apwyntiad ymgynghori un awr am ddim i aelodau o Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr ynghyd a 15% pellach oddi ar eich ffioedd terfynol. Dyfynnwch y cod: CCA/BBF16. Mae Telerau ac Amodau yn berthnasol.
                                                                                                                             

Mae Cyfreithwyr Devonalds (swyddfa Pen-y-bont ar Ogwr) yn cynnig gostyngiad o 10% oddi ar Wasanaethau Cyfreithiol Devonalds i Aelodau fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr.  Dyfynnwch DEV/BBF17. Mae’r telerau ac amodau yn berthnasol.
                                                                                                                             

Mae Ibexcore yn cynnig cynllunio un dudalen ar y we i aelodau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr am ddim ond £200. Dyfynnwch “IBBS”.  Telerau ac amodau’n berthnasol.  


 

Digwyddiadau Fforwm

Archebwch eich lle
Mae Fforwm Busnes Pen-y-bont yn cynnig rhaglen gynhwysfawr o ddigwyddiadau cyffrous, arloesol, sy'n ysbrydoli, a'r rheini'n cael eu cyflwyno gan siaradwyr safonol, o fri. Mae rhaglen lawn a bywiog o ddigwyddiadau wedi cael ei chynllunio ar gyfer y flwyddyn i ddod.

Archebwch nawr >

Cynigion rhwng aelodau

Hysbysebwch yma
Fel aelod o Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr, mae gennych gyfle i roi gwybodaeth i aelodau eraill am unrhyw gynigion arbennig sydd ar gael gan eich cwmni. Gweler isod rhai o'r cynigion i aelodau sydd ar gael ar hyn o bryd.

Cael gwybod mwy >
Bridgend Business Forum Awards

Digwyddiad Lansio 2018, Dydd Iau 10 Mai
Enwebwch eich busnes…

Cael gwybod mwy >