Gwobrau 2018

 

 

Hoelio ein sylw ar bawb sydd yn rownd derfynol Gwobrau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr 2018

Nawr gallwn ni ddatgelu pwy sydd yn rownd derfynol 2018 ar gyfer chweched seremoni flynyddol Gwobrau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr

Ar ôl hynny, bydd pedwar busnes ar ddeg yn cystadlu am wobr ddymunol iawn Busnes y Flwyddyn 2018 Pen-y-bont ar Ogwr, a chânt eu dewis o blith yr enillwyr ym mhob categori.

Mae’r busnesau a’r unigolion pwysig iawn sydd wedi cyrraedd y rhestr fer yn cynnwys:

Myfyriwr Busnes y Flwyddyn, a noddir gan Graham Paul:-

Keiron Farr, Farrscend – a enwebwyd gan Goleg Penybont

Busnes Newydd y Flwyddyn, a noddir gan ISA Training:-

 • Apollo Business Village
 • Assisted Mobility Services Ltd
 • Team 8 Digital

Busnes Gwasanaeth y Flwyddyn, a noddir gan Harris Bassett Chartered Accountant

 • A&R Contract Cleaning Specialist Ltd
 • Apollo Teaching Services Ltd
 • Valleys to Coast Housing Ltd

Busnes Gweithgynhyrchu’r Flwyddyn, a noddir gan EEF, sefydliad y gwneuthurwyr

 • Engineering Services (Bridgend) Ltd
 • Ford Motor Company – Ford Bridgend Engine Plant (BEP)
 • Recycle Direct Ltd

Gwobr Entrepreneur y Flwyddyn, a noddir gan SME Finance Partners

 • Linda Wongham, Assisted Mobility Services Ltd
 • Kirsty-Leigh Lewis, Thornbush Hill
 • Rachel James, Teddy Land Ltd

Gwobr y Diwydiannau Creadigol, a noddir gan Handelsbanken

 • Customised Sheet Metal Ltd
 • Elite Signs & Graphics Ltd
 • Wales Interactive Ltd

Busnes Arloesol y Flwyddyn, a noddir gan Development Bank of Wales

 • Apollo Teaching Services Ltd
 • Comgem Ltd
 • Nemein Ltd

Busnes gwasanaethau proffesiynol y flwyddyn, a noddir gan Aevitas

 • 2buy2.com Ltd
 • Magenta Financial Planning Ltd
 • TSW Training Ltd

Caiff enillydd Gwobr Busnes Twristiaeth Pen-y-bont ar Ogwr y Flwyddyn, a noddir gan Berry Smith, Cyfreithwyr ei gyhoeddi’n swyddogol yn y seremoni wobrwyo ym mis Medi.

Cynhelir y gwobrau, a noddir gan Goleg Pen-y-bont ar Ogwr a Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, ar ddydd Gwener, 28 Medi, yng ngwesty Coed-y-mwstwr, Pen-y-bont ar Ogwr. Caiff y seremoni fawreddog ei llywyddu gan y cyflwynydd teledu a newyddiadurwr y BBC Sian Lloyd.

I ddysgu mwy am y seremoni wobrwyo neu am fwy o wybodaeth, ebost: business@bridgend.gov.uk

Prif noddir:


 

Digwyddiadau Fforwm

Archebwch eich lle
Mae Fforwm Busnes Pen-y-bont yn cynnig rhaglen gynhwysfawr o ddigwyddiadau cyffrous, arloesol, sy'n ysbrydoli, a'r rheini'n cael eu cyflwyno gan siaradwyr safonol, o fri. Mae rhaglen lawn a bywiog o ddigwyddiadau wedi cael ei chynllunio ar gyfer y flwyddyn i ddod.

Archebwch nawr >

Cynigion rhwng aelodau

Hysbysebwch yma
Fel aelod o Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr, mae gennych gyfle i roi gwybodaeth i aelodau eraill am unrhyw gynigion arbennig sydd ar gael gan eich cwmni. Gweler isod rhai o'r cynigion i aelodau sydd ar gael ar hyn o bryd.

Cael gwybod mwy >
Bridgend Business Forum Awards

Mae’r ceisiadau ar gau nawr!
Tocynnau'r cinio a'r seremoni wobrwyo WEDI GWERTHU I GYD

Cael gwybod mwy >