Gwobrau 2018

Sponsor Video - Rockwool, Main Sponsor from Andrew O'Leary on Vimeo.

Mae Gwobrau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr 2018 ar y gorwel!

O 10 Mai ymlaen bydd posib i chi enwebu eich busnes ar gyfer amrywiaeth eang o gategorïau sydd wedi’u creu i gydnabod hufen sector busnes ffyniannus Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Enwebwch eich busnes yn unrhyw un o’r categorïau:

  • Busnes newydd y flwyddyn
  • Busnes gweithgynhyrchu’r flwyddyn
  • Busnesau gwasanaethu’r flwyddyn
  • Busnes twristiaeth y flwyddyn Pen-y-bont ar Ogwr
  • Entrepreneur y flwyddyn
  • Myfyriwr busnes y flwyddyn
  • Gwobr Diwydiannau Creadigol
  • Busnes arloesol y flwyddyn
  • Busnes gwasanaethau proffesiynol y flwyddyn (categori newydd)

Bydd cyfle i enillydd pob categori ennill y wobr fawr –
‘Gwobr Busnes y Flwyddyn Pen-y-bont ar Ogwr’.

Tynnwch sylw at eich busnes drwy gyflwyno eich enwebiad!

Dyddiad cau: Dydd Llun 16 Gorffennaf 2018 - gellir dod o hyd i ffurflenni cais yma >

Prif noddwr:


 

Digwyddiadau Fforwm

Archebwch eich lle
Mae Fforwm Busnes Pen-y-bont yn cynnig rhaglen gynhwysfawr o ddigwyddiadau cyffrous, arloesol, sy'n ysbrydoli, a'r rheini'n cael eu cyflwyno gan siaradwyr safonol, o fri. Mae rhaglen lawn a bywiog o ddigwyddiadau wedi cael ei chynllunio ar gyfer y flwyddyn i ddod.

Archebwch nawr >

Cynigion rhwng aelodau

Hysbysebwch yma
Fel aelod o Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr, mae gennych gyfle i roi gwybodaeth i aelodau eraill am unrhyw gynigion arbennig sydd ar gael gan eich cwmni. Gweler isod rhai o'r cynigion i aelodau sydd ar gael ar hyn o bryd.

Cael gwybod mwy >
Bridgend Business Forum Awards

Gwnewch gais ar-lein heddiw!
Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 13 Gorffennaf 2018

Cael gwybod mwy >