Gwobrau 2019

 

Dyma ni! Mae gwobrau mwyaf Pen-y-bont ar Ogwr yn ôl!

Mae rhaglen wobrau flaenllaw Cyngor Bwrdeistref Pen-y-bont ar Ogwr, 'Gwobrau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr 2019'yn ôl!

Mae'r gwobrau hyn, sydd bellach yn eu seithfed flwyddyn, yn cydnabod ac yn gwobrwyo rhagoriaeth ar draws pob sector yn y fwrdeistref sirol - dyma'r gwobrau i'w hennill!

Gall unrhyw gwmni o fewn y fwrdeistref sirol, p'un a yw yn y sector cyhoeddus, y sector preifat neu'r trydydd sector, ymgeisio, waeth beth yw ei faint a'r sector y mae ynddo.

Mae'r gwobrau yn cynnig ystod o gategorïau sy'n addas ar gyfer unrhyw sefydliad i rannu ei stori lwyddiant; o gwmnïau cyhoeddus a phreifat mawr, i fusnesau entreprenuraidd ffyniannus, busnesau newydd addawol a BBaChau sefydledig.

O ddydd Iau 9 Mai, byddwch yn gallu enwebu eich busnes yn unrhyw un o'r categorïau isod:

 

·         Myfyriwr Busnes y Flwyddyn

·         Busnes Newydd y Flwyddyn

·         Busnes Twristiaeth Pen-y-bont ar Ogwr y Flwyddyn

·         Entrepreneur y Flwyddyn

·         Busnes Gweithgynhyrchu'r Flwyddyn

·         Busnes Gwasanaeth y Flwyddyn

·         Gwobr y Diwydiannau Creadigol

·         Busnes Arloesol y Flwyddyn

·         Busnes Gwasanaethau Proffesiynol y Flwyddyn

·         Gwobr Iechyd a Diogelwch ‘NEWYDD’

·         Busnes y Flwyddyn Pen-y-bont ar Ogwr 2019

Bydd y gwobrau, a gyflwynir gan Sian Lloyd, Cyflwynwraig Deledu'r BBC, yn cloi gyda seremoni ddisglair, ar ddydd Gwener 13 Medi 2019 yng Ngwesty Coed-y-Mwstwr, Pen-y-bont ar Ogwr.

Felly, ewch amdani! Enwebwch eich busnes ar gyfer gwobrau mwyaf Pen-y-bont ar Ogwr a mwynhewch y gydnabyddiaeth yr ydych chi'n ei haeddu!

Ceisiadau yn agor: 9 Mai 2019

Dyddiad cau: 12 Gorffennaf 2019

Cliciwch ar y categoriau uchod i lawrlwytho ffurflen gais.

I gael rhagor o wybodaeth am Wobrau BBF 2019, neu'r newyddion diweddaraf, dilynwch ni ar gyfryngau cymdeithasol.

 @fforwmbusnes                   @bridgendbusinessforum

 

 Prif noddwr:

 

              

                 

                         

 

                   

 

 


 

Digwyddiadau Fforwm

Archebwch eich lle
Mae Fforwm Busnes Pen-y-bont yn cynnig rhaglen gynhwysfawr o ddigwyddiadau cyffrous, arloesol, sy'n ysbrydoli, a'r rheini'n cael eu cyflwyno gan siaradwyr safonol, o fri. Mae rhaglen lawn a bywiog o ddigwyddiadau wedi cael ei chynllunio ar gyfer y flwyddyn i ddod.

Archebwch nawr >

Cynigion rhwng aelodau

Hysbysebwch yma
Fel aelod o Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr, mae gennych gyfle i roi gwybodaeth i aelodau eraill am unrhyw gynigion arbennig sydd ar gael gan eich cwmni. Gweler isod rhai o'r cynigion i aelodau sydd ar gael ar hyn o bryd.

Cael gwybod mwy >
Bridgend Business Forum Awards

Dyma ni!
Mae gwobrau mwyaf Pen-y-bont ar Ogwr yn ôl!

Cael gwybod mwy >