Gwobrau 2019

 

Dyma ni! Mae gwobrau mwyaf Pen-y-bont ar Ogwr yn ôl!

Mae rhaglen wobrau flaenllaw Cyngor Bwrdeistref Pen-y-bont ar Ogwr, 'Gwobrau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr 2019'yn ôl!

Mae'r gwobrau hyn, sydd bellach yn eu seithfed flwyddyn, yn cydnabod ac yn gwobrwyo rhagoriaeth ar draws pob sector yn y fwrdeistref sirol - dyma'r gwobrau i'w hennill!

Gall unrhyw gwmni o fewn y fwrdeistref sirol, p'un a yw yn y sector cyhoeddus, y sector preifat neu'r trydydd sector, ymgeisio, waeth beth yw ei faint a'r sector y mae ynddo.

Mae'r gwobrau yn cynnig ystod o gategorïau sy'n addas ar gyfer unrhyw sefydliad i rannu ei stori lwyddiant; o gwmnïau cyhoeddus a phreifat mawr, i fusnesau entreprenuraidd ffyniannus, busnesau newydd addawol a BBaChau sefydledig.

Ynglŷn â’r cinio a’r seremoni wobrwyo

Cynhelir y cinio a’r seremoni wobrwyo yng Ngwesty Coed-y-Mwstwr, Llangrallo, Pen-y-bont ar Ogwr ar ddydd Gwener, 13 Medi 2019, o 7pm tan 11pm.

Bydd y noson yn dechrau gyda chroeso carped coch a derbyniad diodydd, gyda chinio i ddilyn a gaiff ei baratoi gan Gogydd y gwesty ei hun sydd wedi ennill dwy wobr rosét. Bydd y noson yn cyrraedd ei hanterth gyda’r seremoni wobrwyo hollbwysig! Eich cyflwynydd am y noson yw’r ddarlledwraig a’r gyflwynwraig teledu i’r BBC, Sian Lloyd. Darperir yr adloniant gan ‘Shellyann’, enillydd rhaglen realiti BBC One - All together now!

Sut i brynu tocynnau ychwanegol

Mae tocynnau i fynychu’r cinio a’r seremoni tei du, mawreddog yn £50.00 +TAW y pen; mae byrddau o ddeg ar gael am £500.00 +TAW. Os hoffech brynu tocynnau ychwanegol, cysylltwch â mi yn uniongyrchol drwy e-bostio:

mary.pope@bridgend.gov.uk / business@bridgend.gov.uk neu ffonio’r rhif: (01656) 815320 cyn gynted ag sy’n bosibl gan fod lleoedd yn brin ac yn mynd yn gyflym!

I gael rhagor o wybodaeth am Wobrau BBF 2019, neu'r newyddion diweddaraf, dilynwch ni ar gyfryngau cymdeithasol.

 @fforwmbusnes                   @bridgendbusinessforum

 

 Prif noddwr:

 

              

                 

                         

 

                   

 

 


 

Digwyddiadau Fforwm

Archebwch eich lle
Mae Fforwm Busnes Pen-y-bont yn cynnig rhaglen gynhwysfawr o ddigwyddiadau cyffrous, arloesol, sy'n ysbrydoli, a'r rheini'n cael eu cyflwyno gan siaradwyr safonol, o fri. Mae rhaglen lawn a bywiog o ddigwyddiadau wedi cael ei chynllunio ar gyfer y flwyddyn i ddod.

Archebwch nawr >

Cynigion rhwng aelodau

Hysbysebwch yma
Fel aelod o Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr, mae gennych gyfle i roi gwybodaeth i aelodau eraill am unrhyw gynigion arbennig sydd ar gael gan eich cwmni. Gweler isod rhai o'r cynigion i aelodau sydd ar gael ar hyn o bryd.

Cael gwybod mwy >
Bridgend Business Forum Awards

Dyma ni!
Mae gwobrau mwyaf Pen-y-bont ar Ogwr yn ôl!

Cael gwybod mwy >