Gwobrau 2019

BBF Awards Evening 2019 from Andrew O'Leary on Vimeo.

Cymeradwyaeth i enillwyr gwobrau goruchaf Pen-y-bont ar Ogwr!

 ‘Gwobrau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr’ yw prif raglen gwobrau Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Wedi’u noddi gan y sefydliad Tai Cymoedd i'r Arfordir, cafodd y seremoni eleni ei chynnal yng Ngwesty Coed-y-Mwstwr yn Llangrallo yn ddiweddar.

 Mae’r gwobrau mawreddog hyn yn cael eu trefnu gan Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr a’u cefnogi gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Maen nhw’n cydnabod ac yn gwobrwyo rhagoriaeth ar draws busnesau o bob maint ac o bob sector yn y fwrdeistref sirol.

Dyma enillwyr pob categori:

  • Myfyriwr Busnes y Flwyddyn – Daniel Ralph, Blue Bench Media

  • Busnes Newydd y Flwyddyn – Leaf Kitchens & Bedrooms Ltd

  •  Busnes Gweithgynhyrchu’r Flwyddyn – Rockwool UK Ltd
  •  Busnes Gwasanaethau’r Flwyddyn – Neuro Physio Wales Ltd
  • Busnes Twristiaeth Pen-y-bont ar Ogwr y Flwyddyn – Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru

  • Entrepreneur y Flwyddyn – Lauren Cooper, Virtual Wales

  • Gwobr y Diwydiannau Creadigol – Wales Interactive Ltd

  • Busnes Gwasanaethau Proffesiynol y Flwyddyn – Howells Solicitors

  • Busnes Arloesol y Flwyddyn – Spectrum Technologies Ltd

 Aeth y wobr gyffredinol – ‘Busnes y Flwyddyn Pen-y-bont ar Ogwr 2019’ – i Rockwool UK Ltd