Awgrymiadau ar gyfer cais buddugol

1. Gofalwch fod eich cais yn glir a chryno. Cofiwch fod y beirniaid yn edrych ar gryn dipyn o geisiadau. Mae angen i chi greu argraff ar unwaith.

2. I ddechrau, edrychwch yn ofalus ar yr holl gategorïau sydd ar gael a phenderfynu pa un neu rai sy'n briodol ar gyfer eich busnes.

3. Gofalwch eich bod yn treulio digon o amser yn cwblhau’ch ffurflen gais. Mae angen ystyried yn ofalus wrth benderfynu pa wybodaeth sy’n dweud y stori orau.
 
4. Darllenwch y meini prawf ymgeisio a gofalwch eich bod yn deall yr hyn fydd y beirniaid yn chwilio amdano. Cadwch at hynny!
 
5. Gofalwch eich bod yn deall y categori yr ydych yn ymgeisio ynddo gan deilwra eich gwybodaeth fel ei bod yn addas.
 
6. Seiliwch bopeth rydych yn ei wneud ar dystiolaeth. Rhaid i chi wneud mwy na dim ond dweud eich bod wedi cyflawni rhywbeth, mae'n rhaid i chi brofi eich datganiad.
 
7. Gofalwch gadw at nifer y geiriau. Os gofynnir i chi am 250 o eiriau, yna cadwch at hynny.
 
8. Mae’r cyflwyniad yn allweddol. Peidiwch ag ysgrifennu eich cais â llaw.
 
9. Cofiwch “farchnata” eich cwmni. Dylech gynnwys samplau o ddeunydd cyhoeddusrwydd, toriadau o'r wasg a deunydd perthnasol arall. Byddwch yn arloesol.
 
10. Os ydych yn cyfeirio at eich gwefan, sicrhewch ei bod yn gyfredol!
 
11. Mae'n bwysig gallu gwerthuso unrhyw beth rydych wedi’i gyfrannu at y busnes. Dywedwch sut mae'r newidiadau hyn wedi gwella eich elw, sylfaen cwsmeriaid, costau, recriwtio/cadw staff. Sicrhewch eich bod yn mesur unrhyw welliant.
 
12. Peidiwch ag anghofio arddangos eich busnes. Byddwch yn falch o'r hyn rydych wedi ei gyflawni!
 
13. Cofiwch fwrw olwg fanwl dros eich cais cyn ei gyflwyno  - gofalwch ateb pob cwestiwn a chynnwys yr holl waith papur perthnasol.
 
14. Gofalwch eich bod yn cyflwyno’ch cais mewn da bryd – chewch chi ddim ail gyfle!
 
15. Cadwch ddydd Gwener 13 Medi, 2019 yn rhydd – efallai mai chi fydd seren y sioe!
 
Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 5pm, dydd Gwener 5 Gorffennaf, 2019

Gwobrau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr 2019

Pryd: Dydd Gwener 13 Medi 2019
Lle: Gwesty Coed-y-Mwstwr, Llangrallo
Cyhoeddi’r rhai yn y rownd derfynol: 26 Gorffennaf 2019
Twitter: @Bridgendforum #BBFAwards


Ceisiadau, ymholiadau, tocynnau:
www.bridgendbusinessforum.co.uk neu e-bostiwch: business@bridgend.gov.uk

 

 


 

Digwyddiadau Fforwm

Archebwch eich lle
Mae Fforwm Busnes Pen-y-bont yn cynnig rhaglen gynhwysfawr o ddigwyddiadau cyffrous, arloesol, sy'n ysbrydoli, a'r rheini'n cael eu cyflwyno gan siaradwyr safonol, o fri. Mae rhaglen lawn a bywiog o ddigwyddiadau wedi cael ei chynllunio ar gyfer y flwyddyn i ddod.

Archebwch nawr >

Cynigion rhwng aelodau

Hysbysebwch yma
Fel aelod o Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr, mae gennych gyfle i roi gwybodaeth i aelodau eraill am unrhyw gynigion arbennig sydd ar gael gan eich cwmni. Gweler isod rhai o'r cynigion i aelodau sydd ar gael ar hyn o bryd.

Cael gwybod mwy >
Bridgend Business Forum Awards

Dyma ni!
Mae gwobrau mwyaf Pen-y-bont ar Ogwr yn ôl!

Cael gwybod mwy >