Newyddion

Seminar brecwast: Seiberddiogelwch: Y bygythiad presennol

19-10-2018

Ymunwch â ni am seminar brecwast ar seiberddiogelwch sy’n rhad ac am ddim ac sydd â'r nod o'ch helpu i ddeall ffyrdd y gallwch wella eich gwydnwch seiber cyffredinol yn allanol ac yn fewnol. Dyddiad: Dydd Iau, 29 Tachwedd 2018 Amser: 8.30am ar gyfer 9am i 11.30am Lleol ...

Seminar brecwast: Gwydnwch personol chi ar ddiwrnod da!

19-10-2018

Prif siaradwr: Louise Ladbrooke, entrepreneur, hwylusydd a hyfforddwr. Pam rydym wedi blino o hyd? Ydych chi'n chwilio am wrthwenwyn ar gyfer straen bywyd cyfoes? Ydych chi wedi colli'ch mojo? Wrth rannu uchelfannau ac iselfannau ei stori ei hun, bydd Louise yn cyfarwyddo ei chynulleidfa ...

Dathlu llwyddiant cymuned fusnes Pen-y-bont ar Ogwr yn y seremoni wobrwyo

04-10-2018

Bu Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr yn dathlu llwyddiant y gymuned fusnes leol yn ddiweddar, wrth i enillwyr gwobrau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr 2018 gael eu datgelu mewn swper gala fawreddog a seremoni wobrwyo a gynhaliwyd yng Ngwesty Coed-Y-Mwstwr, Pen-y-bont ar Ogwr. Mynychodd dros ...

Cynnig am 50,000 mewn digwyddiad busnes unigryw

11-09-2018

Mae cyfle i entrepreneuriaid sicrhau buddsoddiad ecwiti o £10,000 i £50,000 mewn digwyddiad unigryw ar gyfer Cymru. Bydd y digwyddiad ‘Cynnig’ unigryw’n cael ei gynnal gan Inspire Wales a BeTheSpark ac yn rhoi deg munud i entrepreneuriaid gynnig eu busnes i banel o ...

Ennill grant o 5,000 i fuddsoddi yn eich busnes

11-09-2018

Gallai busnesau bach elwa o grant o £5,000 i fuddsoddi yn nhwf eu cwmni drwy gymryd rhan yng nghystadleuaeth fisol am ddim menter y Grantiau Busnesau Bach. Os ydych chi’n rhedeg busnes bach yn y DU sydd wedi cael ei sefydlu ac yn masnachu’n weithredol, rydych chi’n gymwy ...


 

Digwyddiadau Fforwm

Archebwch eich lle
Mae Fforwm Busnes Pen-y-bont yn cynnig rhaglen gynhwysfawr o ddigwyddiadau cyffrous, arloesol, sy'n ysbrydoli, a'r rheini'n cael eu cyflwyno gan siaradwyr safonol, o fri. Mae rhaglen lawn a bywiog o ddigwyddiadau wedi cael ei chynllunio ar gyfer y flwyddyn i ddod.

Archebwch nawr >

Cynigion rhwng aelodau

Hysbysebwch yma
Fel aelod o Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr, mae gennych gyfle i roi gwybodaeth i aelodau eraill am unrhyw gynigion arbennig sydd ar gael gan eich cwmni. Gweler isod rhai o'r cynigion i aelodau sydd ar gael ar hyn o bryd.

Cael gwybod mwy >
Bridgend Business Forum Awards

Mae’r ceisiadau ar gau nawr!
Tocynnau'r cinio a'r seremoni wobrwyo WEDI GWERTHU I GYD

Cael gwybod mwy >