Newyddion

Brecwast busnes gwib rwydweithio – ffordd gyflymach o rwydweithio

12-10-2017

  Dychmygwch wneud mwy o gysylltiadau mewn awr nag y mae rhai pobl yn eu gwneud mewn blwyddyn! Croeso i ddigwyddiad gwib rwydweithio cyflymach Pen-y-bont ar Ogwr - sesiwn ddwys o gyfarfodydd dwy funud o hyd. Mae’n debyg i syniad gwib ganlyn, ond ar gyfer busnesau, ac mae’n ...

Prifddinas-Ranbarth Caerdydd: Y Fargen Ddinesig ar gyfer 2017 a thu hwnt

06-10-2017

      Coleg y Cymoedd, Campws Nantgarw, Heol y Coleg, Parc Nantgarw, Caerdydd CF15 7QY Amserlen 7:30am - Cofrestru 8:00am - Dadl 9:00am - Diwedd (oddeutu) Gwahoddir ymwelwyr i aros am goffi ac i rwydweithio, ar ôl iddo orffen yn swyddogol Siaradwyr Ben Cottam, ...

Edrych ymlaen at Rownd Derfynol Gwobrau Busnes Pen-y-bont ar Ogwr 2017

25-09-2017

Mae popeth yn barod i groesawu’r rhai sydd wedi cyrraedd rownd derfynol Gwobrau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr ar gyfer 2017! Mae 19 o fusnesau wedi llwyddo i gyrraedd y rhestr fer ar draws wyth categori, a byddant yn gwneud eu gorau i fod ymhlith enillwyr 5ed Gwobrau Blynyddol Ffor ...

Bragdy micro ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn tyfu trwy’r cyfryngau cymdeithasol

25-09-2017

      Naw mis ar ôl agor ei ddrysau mae Bang-On Brewerywedi gweld cynnydd o dros draean yn ei gynhyrchiant er mwyn ateb y galw. Mae'r cwmni wedi defnyddio cyfryngau cymdeithasol yn effeithiol i gynyddu ymwybyddiaeth brand a gyrru'r galw, gan fantoli cyllideb costau masn ...

Gweithdy Cyfryngau cymdeithasol ar gyfer eich busnes

25-09-2017

    Mae Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr yn eich gwahodd i ymuno â nhw yn y gyfres ddiweddaraf o weithdai hanner diwrnod ynghylch cyfryngau cymdeithasol, gyda’r cyflwynydd, Austin Walters, Rheolwr Gyfarwyddwr, Ap Digital. Mae’r gweithdai rhyngweithiol hyn yn rhoi&rsq ...


 

Digwyddiadau Fforwm

Archebwch eich lle
Mae Fforwm Busnes Pen-y-bont yn cynnig rhaglen gynhwysfawr o ddigwyddiadau cyffrous, arloesol, sy'n ysbrydoli, a'r rheini'n cael eu cyflwyno gan siaradwyr safonol, o fri. Mae rhaglen lawn a bywiog o ddigwyddiadau wedi cael ei chynllunio ar gyfer y flwyddyn i ddod.

Archebwch nawr >

Cynigion rhwng aelodau

Hysbysebwch yma
Fel aelod o Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr, mae gennych gyfle i roi gwybodaeth i aelodau eraill am unrhyw gynigion arbennig sydd ar gael gan eich cwmni. Gweler isod rhai o'r cynigion i aelodau sydd ar gael ar hyn o bryd.

Cael gwybod mwy >
Bridgend Business Forum Awards

Arddangos eich busnes...
Bydd y 5ed Gwobrau Blynyddol Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr yn cael ei lansio ddydd Iau 4 Mai, 2017

Cael gwybod mwy >