Newyddion

Diweddariad ar gyfraith cyflogaeth

07-07-2020

Fe’ch gwahoddir i gymryd rhan yng ngweminar Diweddariad ar Gyfraith Cyflogaeth Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr. Dyddiad: 8 Gorffennaf 2020 Amser: 10am tan 11am Cwmni: Hugh James Hyd: 1 awr Gweminar diweddariad ar gyfraith cyflogaeth Yn ystod y weminar mae tîm Gwasanaethau Cyf ...

Busnesau yn annog pobl i siopa'n ddiogel siopa'n lleol!

06-07-2020

  Gyda siopau'n ailagor ym mwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr, gall preswylwyr gadw llygad allan am sticeri ffenestr a thystysgrifau sy'n dangos bod busnesau wedi cwblhau hyfforddiant ar-lein am ddim ar sut i gadw cwsmeriaid yn ddiogel rhag dod i gysylltiad â'r coronafeirws.   ...

06-07-2020

  This webinar aims to provide useful guidance and tips on how to manage a redundancy process, engage with staff in the right way, and discuss the pitfalls. Topics covered will be: ·       what steps as an employer you should go through when making redu ...

Employability Bridgend holding weekly virtual cafe

06-07-2020

 Although we have all been staying home to help keep Coronavirus at bay, it is still important to socialise and chat about issues we are having to a sympathetic ear.  The NET team at Employability Bridgend have been running a virtual cafe on Google Meet for people to drop in and have a ch ...

Grant cychwyn busnes newydd gan Lywodraeth Cymru i gefnogi busnesau newydd

06-07-2020

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi grant cychwyn busnes i gefnogi busnesau newydd i ddelio ag effaith ddifrifol y coronafeirws. Bydd y gronfa, sydd werth £5 miliwn i ddechrau, yn cefnogi cwmnïau newydd nad ydynt yn gymwys ar gyfer y Cynllun Cymorth Incwm i'r Hunangyflogedig gan Lyw ...


 

Digwyddiadau Fforwm

Archebwch eich lle
Mae Fforwm Busnes Pen-y-bont yn cynnig rhaglen gynhwysfawr o ddigwyddiadau cyffrous, arloesol, sy'n ysbrydoli, a'r rheini'n cael eu cyflwyno gan siaradwyr safonol, o fri. Mae rhaglen lawn a bywiog o ddigwyddiadau wedi cael ei chynllunio ar gyfer y flwyddyn i ddod.

Archebwch nawr >

Cynigion rhwng aelodau

Hysbysebwch yma
Fel aelod o Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr, mae gennych gyfle i roi gwybodaeth i aelodau eraill am unrhyw gynigion arbennig sydd ar gael gan eich cwmni. Gweler isod rhai o'r cynigion i aelodau sydd ar gael ar hyn o bryd.

Cael gwybod mwy >
Bridgend Business Forum Awards

Dyma ni!
Mae gwobrau mwyaf Pen-y-bont ar Ogwr yn ôl!

Cael gwybod mwy >