Newyddion

Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr - digwyddiadau i ddod

10-12-2019

    Mae'r fforwm yn cynnig rhaglen lawn a bywiog o ddigwyddiadau busnes cyffrous ac arloesol. Cymerwch olwg ar weithdai, digwyddiadau a seminarau busnes diweddaraf Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr. Rhwydweithio cyflym, cyfraith cyflogaeth, rheoli absenoldeb, seiberddiogelwch a gwydn ...

Y Maer yn cwrdd ag enillwyr busnes eithriadol

10-12-2019

  Mae busnesau Pen-y-bont ar Ogwr wedi rholio'r carped coch allan i Faer Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, y Cynghorydd Stuart Baldwin. Yn dilyn eu llwyddiant yn noson fawreddog Gwobrau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr eleni, mae'r Maer wedi bod yn ymweld â rhai o'r enillwyr bus ...

Cymdeithas fusnes newydd i Faesteg

10-12-2019

  Mae fforwm newydd i fusnesau wedi cael ei sefydlu yng nghanol tref Maesteg yn ddiweddar. Mae Cymdeithas Fusnes Maesteg nawr yn cyfarfod yn rheolaidd yng nghanol y dref i roi cyfrwng i fanwerthwyr a busnesau i gyd-weithio i ddatblygu a hyrwyddo buddiannau tref Maesteg. Os hoffech wybod mw ...

Paratoi ar gyfer Brexit

10-12-2019

  Os oes gennych aelodau o'r teulu, ffrindiau neu gymdogion sy'n ddinasyddion yr UE nad ydynt o'r DU, gwnewch yn siŵr eu bod yn ymwybodol bod y cyngor yn cynnig gwasanaeth 'sganio a gwirio' yn y cyfnod cyn y dyddiad cau ar gyfer Brexit.   Bwriad y gwasanaeth newydd hwn yw cefno ...

Enwebiadau nawr ar agor ar gyfer Gwobrau Twristiaeth De Ddwyrain Cymru 2019.

10-12-2019

Mae gwobrau Twristiaeth De Ddwyrain Cymru yn cydnabod busnesau, sefydliadau ac unigolion sydd wedi dangos cyflawniad rhagorol. Mae'r gwobrau'n dathlu diwydiant twristiaeth eithriadol y rhanbarth a'r busnesau/unigolion talentog sy'n gyrru'r economi ymwelwyr, gan groesawu miliynau o ymwelwyr i'r ...


 

Digwyddiadau Fforwm

Archebwch eich lle
Mae Fforwm Busnes Pen-y-bont yn cynnig rhaglen gynhwysfawr o ddigwyddiadau cyffrous, arloesol, sy'n ysbrydoli, a'r rheini'n cael eu cyflwyno gan siaradwyr safonol, o fri. Mae rhaglen lawn a bywiog o ddigwyddiadau wedi cael ei chynllunio ar gyfer y flwyddyn i ddod.

Archebwch nawr >

Cynigion rhwng aelodau

Hysbysebwch yma
Fel aelod o Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr, mae gennych gyfle i roi gwybodaeth i aelodau eraill am unrhyw gynigion arbennig sydd ar gael gan eich cwmni. Gweler isod rhai o'r cynigion i aelodau sydd ar gael ar hyn o bryd.

Cael gwybod mwy >
Bridgend Business Forum Awards

Dyma ni!
Mae gwobrau mwyaf Pen-y-bont ar Ogwr yn ôl!

Cael gwybod mwy >