Newyddion

Cyflymu Cymru i Fusnesau: Rheoliadau diogelu data newydd - ydy eich busnes chi地 barod?

24-05-2017

Teitl: Rheoliadau diogelu data newydd: ydy eich busnes chi’n barod? Dyddiad: 1) 1 Mehefin  2017 ac 2) 21 Mehefin 2017 Amser: 08:00am - 10:00am Lleoliad: 1) Gwesty Parc Treftadaeth, Pontypridd, CF37 2NP  ac 2) Holiday Inn Caerdydd, Cyffordd M4 32, Tongwynlais, CF15 7LH Cost: A ...

Gwesty a Sba Best Western Heronston, sy地 aelod o池 fforwm, yn dathlu tair gwobr

23-05-2017

Llongyfarchiadau i aelod hirsefydlog o Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr, Gwesty a Sba Best Western Heronston, am eu llwyddiant wrth ennill gwobrau yn ddiweddar. Mae’r lleoliad poblogaidd ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn dathlu tair gwobr ar ôl ennill Gwobr Arian Green Tourism a Dyfarniad Ac ...

Ddraig Valley Farm Park, sy地 aelod o池 fforwm, yn agor atyniad anifeiliaid sydd wedi ennill gwobrau

23-05-2017

                    Mae parc fferm cyntaf Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr , sydd wedi ennill gwobrau, a leolir ar dir Coleg Penybont, Pencoed, wedi agor gatiau’r fferm i ymwelwyr erbyn hyn. Agorwyd Ddraig Valley Farm Park, sy ...

Sioe Fasnach Dramor yn dangos y grantiau sydd ar gael i hybu eich busnes ym Mhen-y-bont ar Ogwr

23-05-2017

Mae’r Adran Fasnach Ryngwladol yn cynnig grantiau i fusnesau cymwys i’w galluogi i fynd i sioeau masnach i helpu i ehangu’r cyfleoedd hyrwyddo i gynulleidfa fyd-eang. Mae’r grantiau ar gael yn rhan o Tradeshow Access Programme (TAP), sy’n rhoi cyllid ar gyfer calen ...

Cronfeydd Strwythurol yr UE: Galw am gyllid ar gyfer prosiectau ynni adnewyddadwy a chyflogaeth gynaliadwy

23-05-2017

Mae Cronfeydd Strwythurol yr UE yng Nghymru yn chwilio am sefydliadau addas i gefnogi eu darpariaeth o brosiectau’r UE yn y meysydd canlynol: Cynigion egni adnewyddadwy ar raddfa fach Mae tua £14 miliwn o Gronfeydd Strwythurol Ewropeaidd ar gael ar gyfer cynigion ynni adnewyddadwy c ...


 

Digwyddiadau Fforwm

Archebwch eich lle
Mae Fforwm Busnes Pen-y-bont yn cynnig rhaglen gynhwysfawr o ddigwyddiadau cyffrous, arloesol, sy'n ysbrydoli, a'r rheini'n cael eu cyflwyno gan siaradwyr safonol, o fri. Mae rhaglen lawn a bywiog o ddigwyddiadau wedi cael ei chynllunio ar gyfer y flwyddyn i ddod.

Archebwch nawr >

Cynigion rhwng aelodau

Hysbysebwch yma
Fel aelod o Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr, mae gennych gyfle i roi gwybodaeth i aelodau eraill am unrhyw gynigion arbennig sydd ar gael gan eich cwmni. Gweler isod rhai o'r cynigion i aelodau sydd ar gael ar hyn o bryd.

Cael gwybod mwy >
Bridgend Business Forum Awards

Arddangos eich busnes...
Bydd y 5ed Gwobrau Blynyddol Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr yn cael ei lansio ddydd Iau 4 Mai, 2017

Cael gwybod mwy >