Newyddion

Seminar brecwast iechyd a llesiant cyflogeion

30-09-2019

  Seminar brecwast iechyd a llesiant cyflogeion:  Dyddiad: 2 Hydref 2019 Amser: 08.30am ar gyfer 9am tan 11am Lleoliad: Canolfan Bywyd Pen-y-bont ar Ogwr, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4AH Cost: Am ddim (gan gynnwys brecwast)   Llesiant yn y gwaith Mae meithrin llesiant cyflogei ...

Cyhoeddi rhestr fer rownd derfynol gwobrau gorau Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr!

06-08-2019

  Mae rhestr fer ar gyfer Gwobrau Fforwm Busnes blynyddol Pen-y-bont ar Ogwr wedi ei chyhoeddi.   Bydd y seremoni gwobrwyo sy’n cael ei noddi gan Valleys to Coast Ltd a’i chefnogi gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, yn cael ei chynnal Ddydd Gwener 13 Medi yng ...

Sesiwn galw heibio \'Cwrdd â\'r Prynwr\' yn Neuadd y Dref Maesteg

31-07-2019

Mae Knox and Wells yn gweithio gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ac Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen i ymgymryd â gwaith cadwraeth, ailwampio ac ehangu yn Neuadd y Dref Maesteg, ac maent yn chwilio am gontractwyr a chyflenwyr sy'n awyddus i dendro am y gwaith arfaethedi ...

Atgoffa busnesau Pen-y-bont ar Ogwr am eu cyfrifoldebau gwastraff

18-07-2019

  Mae busnesau ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn cael eu hannog i gadw canol y dref yn lân drwy gael gwared ar eu gwastraff yn gyfrifol. Ar ôl rhai esiamplau diweddar o wastraff masnach yn pentyrru ar y strydoedd, neu’n cael ei daflu i ganol gwastraff domestig, mae Cyngor Bwrdei ...

Ydych chi'n ymwybodol o'r datblygiadau allweddol yn y maes cyfraith cyflogaeth?

18-07-2019

Diweddariad ar gyfraith cyflogaeth - hydref 2019 Ydych chi'n ymwybodol o'r datblygiadau allweddol yn y maes cyfraith cyflogaeth? Dyddiad: 19 Medi 2019 Amser: drysau'n agor 08.30, 9am tan 11am Lleoliad: Canolfan Waterton, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 3WT Cost: Am ddim (gan gynnwys brecwast ...


 

Digwyddiadau Fforwm

Archebwch eich lle
Mae Fforwm Busnes Pen-y-bont yn cynnig rhaglen gynhwysfawr o ddigwyddiadau cyffrous, arloesol, sy'n ysbrydoli, a'r rheini'n cael eu cyflwyno gan siaradwyr safonol, o fri. Mae rhaglen lawn a bywiog o ddigwyddiadau wedi cael ei chynllunio ar gyfer y flwyddyn i ddod.

Archebwch nawr >

Cynigion rhwng aelodau

Hysbysebwch yma
Fel aelod o Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr, mae gennych gyfle i roi gwybodaeth i aelodau eraill am unrhyw gynigion arbennig sydd ar gael gan eich cwmni. Gweler isod rhai o'r cynigion i aelodau sydd ar gael ar hyn o bryd.

Cael gwybod mwy >
Bridgend Business Forum Awards

Dyma ni!
Mae gwobrau mwyaf Pen-y-bont ar Ogwr yn ôl!

Cael gwybod mwy >