Newyddion

Cynllun Benthyciadau Busnes Cofid-19 Cymru

30-03-2020

  Mae Llywodraeth Cymru a Banc Datblygu Cymru wedi cyhoeddi Cynllun Benthyciad Busnes £100m Cymru i gefnogi busnesau a effeithiwyd arnynt gan yr achosion o Cofid-19. Bydd y Cynllun ar gael gan Fanc Datblygu Cymru am gyfnod cyfyngedig. Y bwriad yw darparu cefnogaeth i fusnesau sy'n ...

Gall busnesau wneud cais am gymorth busnes gan Lywodraeth Cymru

26-03-2020

    Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi pecyn cefnogi ar gyfer busnesau penodol sydd ar restr y gofrestr ardrethi busnesau. Mae'r pecyn newydd yn cynnwys gwyliau ardrethi busnes blwyddyn o hyd ar gyfer busnesau gwerthu, hamdden a lletygarwch yng Nghymru, gyda gwerth ardrethol o la ...

Apeliadau i gwmnau am gyfarpar diogelu personol

26-03-2020

Mae apeliadau yn cael eu gwneud i gwmnïau ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr am gyfarpar diogelu personol (PPE) diangen i helpu staff gofal cymdeithasol ac ysgolion ddarparu gofal plant brys yn ystod pandemig y coronafeirws. Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn gwneu ...

Diweddariad coronafeirws Covid-19 Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr:

24-03-2020

  Fel cleient, rhanddeiliad neu unigolyn sydd â chyswllt â Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr, rydym eisiau cynnig diweddariad pellach ichi ar y camau rydym yn eu cymryd mewn ymateb i'r achos o goronafeirws COVID-19.  Yn amlwg, gan ei fod yn adeg hynod o ansicr oherwydd y sef ...

Support for businesses and employers

24-03-2020

  Summary of support available Business Type Conditions Support Source   ...


 

Digwyddiadau Fforwm

Archebwch eich lle
Mae Fforwm Busnes Pen-y-bont yn cynnig rhaglen gynhwysfawr o ddigwyddiadau cyffrous, arloesol, sy'n ysbrydoli, a'r rheini'n cael eu cyflwyno gan siaradwyr safonol, o fri. Mae rhaglen lawn a bywiog o ddigwyddiadau wedi cael ei chynllunio ar gyfer y flwyddyn i ddod.

Archebwch nawr >

Cynigion rhwng aelodau

Hysbysebwch yma
Fel aelod o Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr, mae gennych gyfle i roi gwybodaeth i aelodau eraill am unrhyw gynigion arbennig sydd ar gael gan eich cwmni. Gweler isod rhai o'r cynigion i aelodau sydd ar gael ar hyn o bryd.

Cael gwybod mwy >
Bridgend Business Forum Awards

Dyma ni!
Mae gwobrau mwyaf Pen-y-bont ar Ogwr yn ôl!

Cael gwybod mwy >