Newyddion

Digwyddiad Ymgysylltu ‚ Busnesau Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ym Mhen-y-bont ar Ogwr

10-06-2019

  Ymunwch â Chyngor Busnes Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ar 17 Gorffennaf yng Nghanolfan Waterton, Pen-y-bont ar Ogwr i gymryd rhan yn eu digwyddiad ymgysylltu â busnesau (8am-10am). Bydd y digwyddiad yn rhoi trosolwg i fusnesau ar draws y rhanbarth o Fargen Ddinesig Prif ...

Ymunwch ‚ ni ar gyfer ein Harddangosfa Fusnes Pen-y-bont ar Ogwr 2019!

30-05-2019

Mewn cydweithrediad â Business Growth Expo, bydd Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr yn cynnal digwyddiad rhwydweithio arddangosfa fusnes ar 5 Mehefin yng Ngwesty Coed y Mwstwr. Gyda dros 50 o arddangoswyr, a nifer o sesiynau mewnwelediad a seminarau busnes am ddim drwy gydol y dydd, mae ...

BBaChau i elwa o frecwast busnes ar brentisiaethau

26-04-2019

  Mae Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr yn gweithio mewn partneriaeth â Choleg Pen-y-bont ar Ogwr i gynnal brecwast busnes yn y coleg ar ddydd Iau 16 Mai 8.30am – 10am i arddangos y buddion i BBaChau o recriwtio prentisiaid. Bydd y digwyddiad yn helpu busnesau micro, bach a ...

Cwmni gwyddorau bywyd o Bencoed yn sicrhau cytundeb gwerth £80m yn Tsieina

17-04-2019

Mae cwmni ReNeuron o Bencoed wedi sicrhau cytundeb trwydded llwyr-gyfyngedig gwerth £80m yn Tsienia ar gyfer ei driniaethau therapi celloedd arloesol ar gyfer strôc a dallineb a achosir gan afiechyd y retina. Bydd grŵp gofal iechyd blaenllaw yn Tsieina, Fosun Pharma, yn ari ...

Cymorth newydd i helpu busnesau i dalu eu biliau

12-04-2019

  Bydd cynlluniau rhyddhad ardrethi busnes newydd yn darparu cymorth i fusnesau bach lleol. Y sectorau a gefnogir yw: Gofal plant - bydd y cynllun rhyddhad ardrethi gofal plant yn darparu 100% o ryddhad ardrethi i ddarparwyr gofal plant Ynni dŵr - bydd parhau â'r cynllun grant ...


 

Digwyddiadau Fforwm

Archebwch eich lle
Mae Fforwm Busnes Pen-y-bont yn cynnig rhaglen gynhwysfawr o ddigwyddiadau cyffrous, arloesol, sy'n ysbrydoli, a'r rheini'n cael eu cyflwyno gan siaradwyr safonol, o fri. Mae rhaglen lawn a bywiog o ddigwyddiadau wedi cael ei chynllunio ar gyfer y flwyddyn i ddod.

Archebwch nawr >

Cynigion rhwng aelodau

Hysbysebwch yma
Fel aelod o Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr, mae gennych gyfle i roi gwybodaeth i aelodau eraill am unrhyw gynigion arbennig sydd ar gael gan eich cwmni. Gweler isod rhai o'r cynigion i aelodau sydd ar gael ar hyn o bryd.

Cael gwybod mwy >
Bridgend Business Forum Awards

Dyma ni!
Mae gwobrau mwyaf Pen-y-bont ar Ogwr yn √īl!

Cael gwybod mwy >