Newyddion

Diweddariad y gyfraith gyflogaeth - hydref 2017

18-08-2017

Ydi’r wybodaeth ddiweddaraf lawn gennych chi am y datblygiadau allweddol yn y gyfraith gyflogaeth?  Dyddiad: 21 Medi 2016 Amser: 8.30am ar gyfer 9 tanl 11am Lleoliad: Canolfan Tre Dŵr, Pen-y-bont ar Ogwr CF31 3WT Cost:  Am ddim (yn cynnwys diodydd a brecwast) Er mwyn ...

Gwaith ar y cyd rhwng Trojan-Mek a Wetherby yn sicrhau buddsoddiad sylweddol ym Mhen-y-bont ar Ogwr

16-08-2017

Yn dilyn y twf yn ei fusnes yn ne Cymru, mae Trojan-Mek Limited wedi creu partneriaeth â chyflenwr deunyddiau Wetherby Building Systems ac wedi buddsoddi yn ei fflyd drwy gyflwyno wagen newydd 26 tunnell i wasanaethu ardaloedd yng Nghymru a Gorllewin Lloegr sy’n anodd eu cyrraedd. C ...

Clwb Golff Brenhinol Porthcawl yn cynnal diwrnod arbennig o golff

16-08-2017

     Lai na phedair awr ar hugain ar ôl pytio’r bêl olaf yn y Bencampwriaeth Agored i Golffwyr Hŷn gan Rolex, gwnaeth wyth o aelodau fforwm busnes lleol fanteisio ar y cyfle i chwarae rownd o golff yng Nghlwb Golff Brenhinol Porthcawl – y cwrs yr oedd ...

Seminar Brecwast Adnoddau Dynol, gyda’r prif siaradwr Debra Barber, Prif Swyddog Gweithredol Maes Awyr Caerdydd

16-08-2017

Debra Barber, Prif Swyddog Gweithredol Maes Awyr Caerdydd Mae Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr a Hugh James yn falch iawn o’ch gwahodd i seminar brecwast yn rhad ac am ddim gyda’r prif siaradwr Debra Barber, Prif Swyddog Gweithredol Maes Awyr Caerdydd. Dyddiad: dydd Mawrth 21 Tachw ...

Brecwast busnes gwib rwydweithio – ffordd gyflymach o rwydweithio

11-08-2017

  Dychmygwch wneud mwy o gysylltiadau mewn awr nag y mae rhai pobl yn eu gwneud mewn blwyddyn! Croeso i ddigwyddiad gwib rwydweithio cyflymach Pen-y-bont ar Ogwr - sesiwn ddwys o gyfarfodydd dwy funud o hyd. Mae’n debyg i syniad gwib ganlyn, ond ar gyfer busnesau, ac mae’ ...


 

Digwyddiadau Fforwm

Archebwch eich lle
Mae Fforwm Busnes Pen-y-bont yn cynnig rhaglen gynhwysfawr o ddigwyddiadau cyffrous, arloesol, sy'n ysbrydoli, a'r rheini'n cael eu cyflwyno gan siaradwyr safonol, o fri. Mae rhaglen lawn a bywiog o ddigwyddiadau wedi cael ei chynllunio ar gyfer y flwyddyn i ddod.

Archebwch nawr >

Cynigion rhwng aelodau

Hysbysebwch yma
Fel aelod o Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr, mae gennych gyfle i roi gwybodaeth i aelodau eraill am unrhyw gynigion arbennig sydd ar gael gan eich cwmni. Gweler isod rhai o'r cynigion i aelodau sydd ar gael ar hyn o bryd.

Cael gwybod mwy >
Bridgend Business Forum Awards

Arddangos eich busnes...
Bydd y 5ed Gwobrau Blynyddol Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr yn cael ei lansio ddydd Iau 4 Mai, 2017

Cael gwybod mwy >