Newyddion

BBaChau i elwa o frecwast busnes ar brentisiaethau

26-04-2019

  Mae Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr yn gweithio mewn partneriaeth â Choleg Pen-y-bont ar Ogwr i gynnal brecwast busnes yn y coleg ar ddydd Iau 16 Mai 8.30am – 10am i arddangos y buddion i BBaChau o recriwtio prentisiaid. Bydd y digwyddiad yn helpu busnesau micro, bach a ...

Cwmni gwyddorau bywyd o Bencoed yn sicrhau cytundeb gwerth 80m yn Tsieina

17-04-2019

Mae cwmni ReNeuron o Bencoed wedi sicrhau cytundeb trwydded llwyr-gyfyngedig gwerth £80m yn Tsienia ar gyfer ei driniaethau therapi celloedd arloesol ar gyfer strôc a dallineb a achosir gan afiechyd y retina. Bydd grŵp gofal iechyd blaenllaw yn Tsieina, Fosun Pharma, yn ari ...

Cymorth newydd i helpu busnesau i dalu eu biliau

12-04-2019

  Bydd cynlluniau rhyddhad ardrethi busnes newydd yn darparu cymorth i fusnesau bach lleol. Y sectorau a gefnogir yw: Gofal plant - bydd y cynllun rhyddhad ardrethi gofal plant yn darparu 100% o ryddhad ardrethi i ddarparwyr gofal plant Ynni dŵr - bydd parhau â'r cynllun grant ...

Cael sgyrsiau anodd yn y gweithle: tynnu\'r plastr a mynd amdani!

10-04-2019

  Seminar brecwast: Sesiwn ddwy awr gyda'r Cyfreithiwr a'r Hyfforddwr, Helen Iles ar yr agweddau cyfreithiol ac ymarferol ar reoli'r grefft o gael sgyrsiau anodd yn y gweithle   Dyddiad: Dydd Iau 23 Mai 2019 Amser: 8:30 i ddechrau am 9am a gorffen am 11:30am Lleoliad: Gwesty ...

Defnyddio\'r cyfryngau cymdeithasol a marchnata digidol ar gyfer busnes

10-04-2019

  Dyddiad: Dydd Iau 27 Mehefin 2019 Amser: 9am i ddechrau am 9.30 a gorffen am 1pm Lleoliad: Coleg Pen-y-bont, Queens Road South, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 3UR Cost:  Am ddim (gan gynnwys lluniaeth) Siaradwr: Austin Walters, Rheolwr Gyfarwyddwr, AP digital Solutions Ltd Mae Ffor ...


 

Digwyddiadau Fforwm

Archebwch eich lle
Mae Fforwm Busnes Pen-y-bont yn cynnig rhaglen gynhwysfawr o ddigwyddiadau cyffrous, arloesol, sy'n ysbrydoli, a'r rheini'n cael eu cyflwyno gan siaradwyr safonol, o fri. Mae rhaglen lawn a bywiog o ddigwyddiadau wedi cael ei chynllunio ar gyfer y flwyddyn i ddod.

Archebwch nawr >

Cynigion rhwng aelodau

Hysbysebwch yma
Fel aelod o Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr, mae gennych gyfle i roi gwybodaeth i aelodau eraill am unrhyw gynigion arbennig sydd ar gael gan eich cwmni. Gweler isod rhai o'r cynigion i aelodau sydd ar gael ar hyn o bryd.

Cael gwybod mwy >
Bridgend Business Forum Awards

Dyma ni!
Mae gwobrau mwyaf Pen-y-bont ar Ogwr yn ôl!

Cael gwybod mwy >