Newyddion

Ysbrydoli, llogi, tyfu: Sut i Fanteisio ar Ddawn Rhai sydd wedi bod yn y Lluoedd Arfog

15-01-2020

Mae Busnes yn y Gymuned Cymru wedi datblygu pecyn cymorth i helpu cyflogwyr i gydnabod sgiliau a phrofiadau gwerthfawr y gall cyn-filwyr eu cyfrannu at eu busnesau a deall y camau ymarferol y gallant eu cymryd i greu amgylchedd gwaith sy’n fwy ystyriol o gyn-filwyr. Mae'n arwain busnesau d ...

Disgwyl ir Isafswm Cyflog Cenedlaethol godi ym mis Ebrill 2020

15-01-2020

Mae disgwyl i'r Isafswm Cyflog Cenedlaethol a'r Cyflog Byw Cenedlaethol gynyddu ar 1 Ebrill 2020. Yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol cyfredol ar gyfer y rhai sy'n 25 oed neu'n hyn yw £8.21, ac mae disgwyl iddo gynyddu 51c i £8.72.  O 1 Ebrill 2020, bydd cyfradd yr Isafswm Cyflog Ce ...

Cyflogwr Chwarae Teg - Rhaglen Datblygu Gyrfaoedd Menywod

15-01-2020

Mae Chwarae Teg yn cyhoeddi lansio'r Rhaglen Datblygu Gyrfaoedd Menywod: Cyflogwr Chwarae Teg. Mae'r rhaglen hon yn cynnig cyfle nid yn unig i ddatblygu eich staff benyw o safbwynt proffesiynol, ond i sicrhau hefyd bod sylw'n cael ei roi i ddatblygiad personol.  Mae'r cyfle cyffrous hwn y ...

Diwrnod Amser i Siarad

15-01-2020

Ar Ddiwrnod Amser i Siarad rydym yn gofyn i bawb yng Nghymru i gael sgwrs am iechyd meddwl. Eleni, mae Diwrnod Amser i Siarad yn digwydd ddydd Iau 6 Chwefor 2020. Mae problemau iechyd meddwl yn fwy cyffredin nag y mae pobl yn ei sylweddoli - ac yn effeithio ar un o bob pedwar ohonom. Rydym yn f ...

Eisiau lleihau\'r defnydd o blastig yn eich busnes?

14-01-2020

Mae gweithdy am ddim yn cael ei gynnal i'r holl berchnogion busnes ym Mhorthcawl sydd eisiau cynorthwyo'r gymuned i leihau'r defnydd o blastig er mwyn helpu i wneud Porthcawl yn lle ystyriol o'r amgylchedd i fyw ynddo, gweithio ynddo ac ymweld ag ef. Dyddiad: Dydd Llun 20 Ionawr 2020 Amser: 7 ...


 

Digwyddiadau Fforwm

Archebwch eich lle
Mae Fforwm Busnes Pen-y-bont yn cynnig rhaglen gynhwysfawr o ddigwyddiadau cyffrous, arloesol, sy'n ysbrydoli, a'r rheini'n cael eu cyflwyno gan siaradwyr safonol, o fri. Mae rhaglen lawn a bywiog o ddigwyddiadau wedi cael ei chynllunio ar gyfer y flwyddyn i ddod.

Archebwch nawr >

Cynigion rhwng aelodau

Hysbysebwch yma
Fel aelod o Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr, mae gennych gyfle i roi gwybodaeth i aelodau eraill am unrhyw gynigion arbennig sydd ar gael gan eich cwmni. Gweler isod rhai o'r cynigion i aelodau sydd ar gael ar hyn o bryd.

Cael gwybod mwy >
Bridgend Business Forum Awards

Dyma ni!
Mae gwobrau mwyaf Pen-y-bont ar Ogwr yn ôl!

Cael gwybod mwy >