Newyddion

Cynnig am 50,000 mewn digwyddiad busnes unigryw

11-09-2018

Mae cyfle i entrepreneuriaid sicrhau buddsoddiad ecwiti o £10,000 i £50,000 mewn digwyddiad unigryw ar gyfer Cymru. Bydd y digwyddiad ‘Cynnig’ unigryw’n cael ei gynnal gan Inspire Wales a BeTheSpark ac yn rhoi deg munud i entrepreneuriaid gynnig eu busnes i banel o ...

Ennill grant o 5,000 i fuddsoddi yn eich busnes

11-09-2018

Gallai busnesau bach elwa o grant o £5,000 i fuddsoddi yn nhwf eu cwmni drwy gymryd rhan yng nghystadleuaeth fisol am ddim menter y Grantiau Busnesau Bach. Os ydych chi’n rhedeg busnes bach yn y DU sydd wedi cael ei sefydlu ac yn masnachu’n weithredol, rydych chi’n gymwy ...

Yr enwebiadau ar gyfer Gwobrau Dewi Sant ar agor nawr

11-09-2018

Mae gwobrau cenedlaethol Cymru ar agor nawr ar gyfer enwebiadau, gyda chategorïau ar gyfer ‘Menter’ ac ‘Arloesi, gwyddoniaeth a thechnoleg’ ar gael. Mae cyfleoedd i bobl fusnes yng Nghymru gael cydnabyddiaeth hefyd.          ...

Gallai gostyngiad ar hyfforddiant wella sgiliau eich gweithlu

11-09-2018

Gall busnesau Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ddilyn cyrsiau hyfforddiant wedi’i achredu am bris is gyda hyd at 70 y cant o ostyngiad drwy raglen Uwchsgilio@Gwaith Llywodraeth Cymru. Gyda chefnogaeth Cronfa Gymdeithasol Ewrop, mae Uwchsgilio@Gwaith yn rhan o gynllun ledled Cymru sy&r ...

Rhannu eich barn am Gymhwyster Bagloriaeth Cymru

11-09-2018

Mae Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg Llywodraeth Cymru’n gofyn am farn cyflogwyr ar Gymhwyster Bagloriaeth Cymru. Mae’r pwyllgor eisiau mesur dealltwriaeth cyflogwyr o’r cymhwyster, sut maent yn ei ystyried o gymharu â chymwysterau eraill, a’r gwerth maent yn e ...


 

Digwyddiadau Fforwm

Archebwch eich lle
Mae Fforwm Busnes Pen-y-bont yn cynnig rhaglen gynhwysfawr o ddigwyddiadau cyffrous, arloesol, sy'n ysbrydoli, a'r rheini'n cael eu cyflwyno gan siaradwyr safonol, o fri. Mae rhaglen lawn a bywiog o ddigwyddiadau wedi cael ei chynllunio ar gyfer y flwyddyn i ddod.

Archebwch nawr >

Cynigion rhwng aelodau

Hysbysebwch yma
Fel aelod o Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr, mae gennych gyfle i roi gwybodaeth i aelodau eraill am unrhyw gynigion arbennig sydd ar gael gan eich cwmni. Gweler isod rhai o'r cynigion i aelodau sydd ar gael ar hyn o bryd.

Cael gwybod mwy >
Bridgend Business Forum Awards

Mae’r ceisiadau ar gau nawr!
Tocynnau'r cinio a'r seremoni wobrwyo WEDI GWERTHU I GYD

Cael gwybod mwy >