Newyddion

Grant newydd ar gyfer gwneud addasiadau awyr agored i fusnesau i hwyluso cadw pellter cymdeithasol

27-08-2020

Gwahoddir ceisiadau gan berchenogion eiddo neu fusnesau mewn un o ganolfannau dinesig bwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr am grantiau o hyd at £10,000 er mwyn gwneud addasiadau awyr agored a fydd yn hwyluso cadw pellter cymdeithasol mewn mannau allanol. Gellir defnyddio'r cyllid tuag a ...

Where to start with social media marketing - FREE Content Schedule Template

21-08-2020

Thank you for joining our free online webinar – how to get  started  with social media with Bethan Wright, Director, Red Digital – Events. Please see attached a copy of the presentation and the content schedule/planner template which you can use. To keep up to date and f ...

Gofyn i gyflogwyr ddilyn pum cam allweddol i helpu i gadw pobl yn ddiogel yn y gwaith

21-08-2020

Wrth i nifer cynyddol o fusnesau ailagor, gofynnir i gyflogwyr ddilyn pum cam allweddol i gadw pobl yn ddiogel yn y gwaith.   Dyma'r camau, fel y nodwyd gan Lywodraeth Cymru: 1.     Cynnal asesiad risg COVID-19 2.     Helpu staff i weithio gart ...

Gwahodd busnesau i ddod yn un o bartneriaid Cerdyn Vectis

04-08-2020

Oes gennych chi ddiddordeb mewn darparu cynnig i ddeiliaid Cerdyn Vectis ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr? Beth mae ei angen gennych? Cynnig neu ddisgownt yr ydych yn gyfforddus gydag ef! Mae cynigion poblogaidd yn cynnwys % benodol fel gostyngiad, gwario x a chael gostyngiad o x, hyd ...

Ble i ddechrau o ran marchnata ar y cyfryngau cymdeithasol

04-08-2020

Dyddiad: 20 Awst 2020 Amser: 10am tan 11am. Cyflwynydd: Bethan Wright, Perchennog Busnes Cwmni: Red Digital Hyd y weminar: 1 awr Mae’r cyfryngau cymdeithasol yn ffordd wych o dyfu eich busnes, ond os ydych chi’n newydd i farchnata mae’n anodd gwybod ble i ddechrau! Ymunw ...


 

Digwyddiadau Fforwm

Archebwch eich lle
Mae Fforwm Busnes Pen-y-bont yn cynnig rhaglen gynhwysfawr o ddigwyddiadau cyffrous, arloesol, sy'n ysbrydoli, a'r rheini'n cael eu cyflwyno gan siaradwyr safonol, o fri. Mae rhaglen lawn a bywiog o ddigwyddiadau wedi cael ei chynllunio ar gyfer y flwyddyn i ddod.

Archebwch nawr >

Cynigion rhwng aelodau

Hysbysebwch yma
Fel aelod o Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr, mae gennych gyfle i roi gwybodaeth i aelodau eraill am unrhyw gynigion arbennig sydd ar gael gan eich cwmni. Gweler isod rhai o'r cynigion i aelodau sydd ar gael ar hyn o bryd.

Cael gwybod mwy >
Bridgend Business Forum Awards

Dyma ni!
Mae gwobrau mwyaf Pen-y-bont ar Ogwr yn ôl!

Cael gwybod mwy >