Newyddion

Mae Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr mewn cydweithrediad ‚ Helen Iles Ltd ac Acas Cymru / Wales yn eich gwahodd chi i ymuno ‚ nhw yn eu seminar brecwast syín rhoi sylw i gyflogaeth ac adnoddau dynol

08-03-2018

Dyddiad: Dydd Iau 28 Mehefin 2018 Amser: 08.30am ar gyfer 09am tan 11.30am Lleoliad: Gwesty Coed-Y-Mwstwr, Llangrallo, CF35 6AF    Cost: Am ddim (Yn cynnwys lluniaeth)   Siaradwyr: Helen Iles, Cyfarwyddwr, Helen Iles Ltd (Rheolaeth a Hyfforddiant Cyfreithiol) a G ...

Scott yr arwr rygbi yn llwyddiant mawr ym mrecwast y fforwm busnes

06-03-2018

Un o arwyr y byd rygbi yng Nghymru, Scott Quinnell, oedd y gwestai anrhydeddus yn nigwyddiad brecwast blynyddol Dydd Gŵyl Dewi Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr. Diddanodd ddwsinau o bobl fusnes leol gyda straeon diddorol am ei brofiadau, ar ac oddi ar y cae.    Brwydrodd dw ...

Un o gewriír byd chwaraeon yng Nghymruín rhannu ei brofiadau ‚ busnesauír fforwm

04-01-2018

    Seren rygbi Cymru Scott Quinnell fydd y siaradwr gwadd ym mrecwast busnes Dydd Gŵyl Dewi blynyddol Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr ddydd Iau 1 Mawrth. Cynhelir y digwyddiad yng ngwesty Coed-y-Mwstwr yn Llangrallo a bydd yn gyfle gwych i fusnesau lleol rwydweithio wr ...

Mae Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr a Chymdeithas Allforwyr Cymru yn eich gwahodd chi i ymuno ‚ nhw yn nigwyddiad brecwast Pen-y-bont ar Ogwr!

14-11-2017

Dyddiad: Dydd Mercher 22 Tachwedd 2017 Amseroedd: 08am ar gyfer 08.30am tan 10am Lleoliad: Gwesty a Sba Heronston, Heol Ewenni, Pen-y-bont ar Ogwr, CF35 5AW Cost: Am ddim (yn cynnwys paned a brecwast) Masnachu ag Awstralasia – dewch draw i gyfarfod brecwast nesaf Cymdeithas Allforw ...

Ydych chiín cydymffurfio ‚ír safonau ISO newydd?

13-11-2017

Introduction to ISO by Business in Focus Date: Friday 17 November 2017 Time: 8am – 12noon Venue: Business in Focus, Unit 14/15 Bocam Park, Pencoed, Bridgend CF35 5LJ Cost: £120 Ydych chi’n cydymffurfio â’r safonau ISO newydd? Ydych chi wedi cwblhau&rsqu ...


 

Digwyddiadau Fforwm

Archebwch eich lle
Mae Fforwm Busnes Pen-y-bont yn cynnig rhaglen gynhwysfawr o ddigwyddiadau cyffrous, arloesol, sy'n ysbrydoli, a'r rheini'n cael eu cyflwyno gan siaradwyr safonol, o fri. Mae rhaglen lawn a bywiog o ddigwyddiadau wedi cael ei chynllunio ar gyfer y flwyddyn i ddod.

Archebwch nawr >

Cynigion rhwng aelodau

Hysbysebwch yma
Fel aelod o Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr, mae gennych gyfle i roi gwybodaeth i aelodau eraill am unrhyw gynigion arbennig sydd ar gael gan eich cwmni. Gweler isod rhai o'r cynigion i aelodau sydd ar gael ar hyn o bryd.

Cael gwybod mwy >
Bridgend Business Forum Awards

Llongyfarchiadau i'n enillwyr
Datgelodd enillwyr gwobrau busnes lleol…

Cael gwybod mwy >