Newyddion

Un o gewri’r byd chwaraeon yng Nghymru’n rhannu ei brofiadau â busnesau’r fforwm

04-01-2018

 

 

Seren rygbi Cymru Scott Quinnell fydd y siaradwr gwadd ym mrecwast busnes Dydd Gŵyl Dewi blynyddol Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr ddydd Iau 1 Mawrth.

Cynhelir y digwyddiad yng ngwesty Coed-y-Mwstwr yn Llangrallo a bydd yn gyfle gwych i fusnesau lleol rwydweithio wrth gael eu diddanu gan un o arweinwyr chwaraeon gorau’r wlad.

Yn ogystal â hel atgofion am hanesion di-ri o rygbi anhygoel, bydd Quinnell yn trafod ei drafferthion â dyslecsia hefyd.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cefnogi Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr, sy’n gweithredu dros fusnesau lleol o bob maint ac o bob sector yn y fwrdeistref sirol.

Dywedodd cadeirydd y fforwm, Ian Jessopp: “Rwy’n edrych ymlaen at ddigwyddiad eleni. Mae bob amser yn fore gwych o ddathlu llwyddiannau busnesau lleol ledled y fwrdeistref sirol ac mae’n gyfle arbennig i’r bobl sy’n bresennol wneud cysylltiadau busnes newydd. Rwy’n siŵr y bydd y gymysgedd fydd gan Scott o chwaraeon, busnes a gwaith elusennol yn ein diddanu yn ogystal â’n hysbrydoli ni.”

Dywedodd y Cynghorydd Charles Smith, Aelod y Cabinet dros Addysg ac Adfywio: “Mae Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr yn cynnal amrywiaeth eang o ddigwyddiadau trwy gydol y flwyddyn sy’n helpu cwmnïau lleol i dyfu a ffynnu.

“Mae’r digwyddiad brecwast ar Ddydd Gŵyl Dewi yn sicr yn un na ddylech ei fethu. Mae Scott Quinnell yn siaradwr gwych ac mae ganddo gymaint o brofiadau ysbrydoledig i’w rhannu. Mae’n Gymro i’r carn, ac felly’n siaradwr gwadd delfrydol ar gyfer Dydd Gŵyl Dewi. 

“Yn ogystal â’r cwmni da, bydd y digwyddiad yn cynnwys brecwast Cymreig llawn, felly mae digon i edrych ymlaen ato!”

Prif noddwr y digwyddiad yw Cyfrifwyr Baldwins a fydd yn bresennol, yn ogystal â noddwr cofrestru’r digwyddiad Aevitas, a KK Solutions.

Cost tocynnau unigol ar gyfer brecwast busnes Dydd Gŵyl Dewi fydd £21 + TAW a bydd yn rhaid trefnu eich lle ymlaen llaw. Cewch gyrraedd o 8am ymlaen a bydd y digwyddiad yn dechrau am 8:30am ac yn gorffen am 9:30am. Anfonwch neges e-bost i business@bridgend.gov.uk i drefnu lle.

I gael rhagor o wybodaeth am Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr, cysylltwch â Mary Pope ar 01656 815320

« Nôl i'r rhestr


 


 

Digwyddiadau Fforwm

Archebwch eich lle
Mae Fforwm Busnes Pen-y-bont yn cynnig rhaglen gynhwysfawr o ddigwyddiadau cyffrous, arloesol, sy'n ysbrydoli, a'r rheini'n cael eu cyflwyno gan siaradwyr safonol, o fri. Mae rhaglen lawn a bywiog o ddigwyddiadau wedi cael ei chynllunio ar gyfer y flwyddyn i ddod.

Archebwch nawr >

Cynigion rhwng aelodau

Hysbysebwch yma
Fel aelod o Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr, mae gennych gyfle i roi gwybodaeth i aelodau eraill am unrhyw gynigion arbennig sydd ar gael gan eich cwmni. Gweler isod rhai o'r cynigion i aelodau sydd ar gael ar hyn o bryd.

Cael gwybod mwy >
Bridgend Business Forum Awards

Mae’r ceisiadau ar gau nawr!
Tocynnau'r cinio a'r seremoni wobrwyo WEDI GWERTHU I GYD

Cael gwybod mwy >