Newyddion

Un o gewri’r byd chwaraeon yng Nghymru’n rhannu ei brofiadau â busnesau’r fforwm

04-01-2018

 

 

 

Bydd aelodau Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr yn cael digwyddiad gwych yn y Flwyddyn Newydd wrth i un o gewri’r byd rygbi, y Cymro angerddol a’r ‘Sgarlet’ o’i ben i’w draed, Scott Quinnell, gael ei gadarnhau fel y siaradwr gwadd ar gyfer Dydd Gŵyl Dewi 2018!

Bydd y digwyddiad brecwast busnes poblogaidd yn dychwelyd i Westy Coed-y-Mwstwr ar 1 Mawrth 2018, gan gynnig cyfleoedd gwych i fusnesau lleol rwydweithio a hefyd codi eu proffil drwy gyfrwng yr opsiynau nawdd niferus sydd ar gael.        

Dechreuodd Scott chwarae rygbi i blant Llanelli yn ddim ond wyth oed.  

Chwaraeoedd ei gêm gyntaf i Sgarlets Llanelli yn 18 oed ac aeth ymlaen i chwarae 146  o gemau i’r Sgarlets a sgorio 69 cais i’w glwb cartref, o dan arweiniad Gareth Jenkins, ei unig hyfforddwr yn Llanelli.

Hefyd cafodd Scott yrfa rygbi’r gynghrair cyn dychwelyd gartref i Gymru i wisgo crys y Sgarlets unwaith eto. Does dim arian yn y byd yn gallu prynu’r math yma o angerdd! Mwynhaodd Scott ei gyfnod olaf yn chwarae rygbi bryd hynny, cyn i anafiadau i’w arddwrn a’i bengliniau ei orfodi i roi’r gorau iddi’n gynnar, yn anffodus.

Chwaraeodd dros Gymru 52 o weithiau a sgoriodd 12 cais; roedd Scott wrth ei fodd yn chwarae o dan arweiniad Graham Henry ac mae’n dal i’w alw’n ‘coach’ hyd heddiw fel arwydd o barch. Hefyd bu Scott yn chwarae i’r Barbariaid ac aeth ar ddwy daith gyda Llewod Prydain, yn 1997 a 2001, gan sgorio pum cais ac un cais prawf.            

Ar hyn o bryd mae’n gweithio ar y cyfryngau, gan ymddangos yn achlysurol ar ‘Sky Sports’, ‘Real Radio’, ‘The One Show’ ac ‘A Question of Sport’ ymhlith llawer o raglenni eraill.

Mae hefyd yn noddwr gydag Ymddiriedolaeth y Tywysog, mudiad Make a Wish a Chymdeithas Dyslecsia Cymru. Hefyd mae Scott yn siarad yn achlysurol ledled y DU am anawsterau dysgu gydag oedolion a phlant. Mae Scott wedi bod yn gwneud hyn am 12 mlynedd ac mae wedi siarad yn y Tai Seneddol deirgwaith.   

Mae areithiau Scott wedi ysbrydoli athrawon, disgyblion, oedolion a rhieni i sylweddoli bod posib i chi lwyddo mewn bywyd hyd yn oed os oes gennych chi ddyslecsia.

Mae’r tocynnau unigol ar gyfer y digwyddiad yma’n costio £21+TAW. Mae byrddau o ddeg ar gael hefyd (archebu ymlaen llaw yn hanfodol). Rhaid cyrraedd am 8am i ddechrau am 8:30am a bydd y digwyddiad yn para tan 9:30am.

Ewch i digwyddiadau i archebu lle.

Am fwy o wybodaeth am archebu a chyfleoedd nawdd, cysylltwch â Mary Pope ar (01656) 815320 mary.pope@bridgend.gov.uk 

Hefyd mae posib dilyn @BridgendForum ar Twitter neu hoffi Fforum Busnes Pen-y-bont ar Ogwr ar Facebook am newyddion a diweddariadau am y digwyddiad.

 

« Nôl i'r rhestr


 


 

Digwyddiadau Fforwm

Archebwch eich lle
Mae Fforwm Busnes Pen-y-bont yn cynnig rhaglen gynhwysfawr o ddigwyddiadau cyffrous, arloesol, sy'n ysbrydoli, a'r rheini'n cael eu cyflwyno gan siaradwyr safonol, o fri. Mae rhaglen lawn a bywiog o ddigwyddiadau wedi cael ei chynllunio ar gyfer y flwyddyn i ddod.

Archebwch nawr >

Cynigion rhwng aelodau

Hysbysebwch yma
Fel aelod o Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr, mae gennych gyfle i roi gwybodaeth i aelodau eraill am unrhyw gynigion arbennig sydd ar gael gan eich cwmni. Gweler isod rhai o'r cynigion i aelodau sydd ar gael ar hyn o bryd.

Cael gwybod mwy >
Bridgend Business Forum Awards

Llongyfarchiadau i'n enillwyr
Datgelodd enillwyr gwobrau busnes lleol…

Cael gwybod mwy >