Newyddion

Maer PopUp Business School yn dychwelyd i Ben-y-bont ar Ogwr!

06-03-2019

 

Mae’r PopUp Business School, sydd yn rhad ac AM DDIM, yn dychwelyd i Ganolfan Bywyd Pen-y-bont ar Ogwr o ddydd Llun 25 Mawrth tan ddydd Gwener 29 Mawrth rhwng 10am a 3pm.

Mae'r cwrs busnes yn rhad ac am ddim ac yn dangos ffyrdd ymarferol o roi syniad busnes ar waith, waeth ble rydych chi ar eich taith busnes. Byddwch yn dysgu dull gwahanol o ddatblygu busnes mewn amgylchedd hwyliog ac ymarferol gyda phrif ysgol fusnes amgen y DU.  

Mae lleoedd yn gyfyngedig felly mae'n rhaid cadw lle ymlaen llaw. Sicrhewch eich lle ar wefan y PopUp Business School.

 

 

« Nôl i'r rhestr


 


 

Digwyddiadau Fforwm

Archebwch eich lle
Mae Fforwm Busnes Pen-y-bont yn cynnig rhaglen gynhwysfawr o ddigwyddiadau cyffrous, arloesol, sy'n ysbrydoli, a'r rheini'n cael eu cyflwyno gan siaradwyr safonol, o fri. Mae rhaglen lawn a bywiog o ddigwyddiadau wedi cael ei chynllunio ar gyfer y flwyddyn i ddod.

Archebwch nawr >

Cynigion rhwng aelodau

Hysbysebwch yma
Fel aelod o Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr, mae gennych gyfle i roi gwybodaeth i aelodau eraill am unrhyw gynigion arbennig sydd ar gael gan eich cwmni. Gweler isod rhai o'r cynigion i aelodau sydd ar gael ar hyn o bryd.

Cael gwybod mwy >
Bridgend Business Forum Awards

Dyma ni!
Mae gwobrau mwyaf Pen-y-bont ar Ogwr yn ôl!

Cael gwybod mwy >