Newyddion

Defnyddio\'r cyfryngau cymdeithasol a marchnata digidol ar gyfer busnes

10-04-2019

 

Dyddiad: Dydd Iau 27 Mehefin 2019

Amser: 9am i ddechrau am 9.30 a gorffen am 1pm

Lleoliad: Coleg Pen-y-bont, Queens Road South, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 3UR

Cost:  Am ddim (gan gynnwys lluniaeth)

Siaradwr: Austin Walters, Rheolwr Gyfarwyddwr, AP digital Solutions Ltd

Mae Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr ac Austin Walters, arbenigwr marchnata digidol ar-lein, wedi dod ynghyd i gyflwyno'r seminar hanner diwrnod llawn gwybodaeth hon i chi.

Yn ystod y seminar byddwn yn edrych ar rôl gwefan a'i chynnwys yn 2019.

Beth fyddaf yn ei ddysgu?

·        Sut all marchnata cynnwys fod o fudd i'ch busnes

·        Sut mae'r cyfryngau cymdeithasol yn cynyddu ymwybyddiaeth brand

·        Byddwch yn dysgu strategaethau syml i wneud i'ch gwefan gael safle uwch ar Google trwy ddefnyddio optimeiddio peiriannau chwilio (SEO)

Byddwn hefyd yn edrych ar dirwedd newidiol y cyfryngau cymdeithasol a sut i ddefnyddio strategaethau “diamynedd” i gynhyrchu cyfleoedd busnes posib trwy'r cyfryngau cymdeithasol yn gyflym.

Bydd y sesiwn yn gorffen gyda golwg fanwl ar y newidiadau yr ydym yn eu disgwyl ar Facebook yn y dyfodol agos, gan gynnwys canllaw cam wrth gam i rai tactegau marchnata uwch ar Facebook sydd rhaid talu amdanynt.

Mae'n hanfodol eich bod yn dod â'ch gliniadur eich hun er mwyn gallu cymryd rhan yn y gweithdy hwn.

Mae angen archebu lle ymlaen llaw:

Sut i archebu lle: E-bost: business@bridgend.gov.uk neu ewch i digwyddiau (mae rhaid archebu lle ymlaen llaw)

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â: Mary Pope ar 01656 815320 neu anfonwch neges e-bost i: mary.pope@bridgend.gov.uk

 

 

« Nôl i'r rhestr


 


 

Digwyddiadau Fforwm

Archebwch eich lle
Mae Fforwm Busnes Pen-y-bont yn cynnig rhaglen gynhwysfawr o ddigwyddiadau cyffrous, arloesol, sy'n ysbrydoli, a'r rheini'n cael eu cyflwyno gan siaradwyr safonol, o fri. Mae rhaglen lawn a bywiog o ddigwyddiadau wedi cael ei chynllunio ar gyfer y flwyddyn i ddod.

Archebwch nawr >

Cynigion rhwng aelodau

Hysbysebwch yma
Fel aelod o Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr, mae gennych gyfle i roi gwybodaeth i aelodau eraill am unrhyw gynigion arbennig sydd ar gael gan eich cwmni. Gweler isod rhai o'r cynigion i aelodau sydd ar gael ar hyn o bryd.

Cael gwybod mwy >
Bridgend Business Forum Awards

Dyma ni!
Mae gwobrau mwyaf Pen-y-bont ar Ogwr yn ôl!

Cael gwybod mwy >