Newyddion

Paratoi eich busnes neu sefydliad ar gyfer Brexit

24-10-2019


Paratoi eich busnes neu sefydliad ar gyfer Brexit

Defnyddiwch yr adnodd hwn i ddysgu:

• beth all fod angen i'ch busnes neu sefydliad ei wneud i baratoi ar gyfer Brexit
• beth sy'n newid yn eich diwydiant
• gwybodaeth am reolau a rheoliadau penodol
 
Bydd angen i chi ateb saith cwestiwn syml i gael arweiniad perthnasol i'ch busnes neu sefydliad.

www.gov.uk/prepare-business-uk-leaving-eu

Llywodraeth Cymru/Busnes Cymru businesswales.gov.wales/brexit/

Chwe maes busnes allweddol

1. Strategaeth Fusnes a Gweithrediadau
2. Arloesi a Data
3. Gwerthu a Marchnata
4. Allforio, Mewnforio a Thrafnidiaeth
5. Pobl
6. Cyllid
 
Pa mor barod yw eich busnes?

Bydd yr adnodd busnes hwn yn eich tywys drwy chwe maes busnes allweddol gyda phedwar cwestiwn yr un i asesu pa mor barod yw eich busnes ar gyfer Brexit.

Byddwch yn derbyn adroddiad o'ch asesiad gyda chefnogaeth ac arweiniad pellach ar gael i chi.

https://welshbrexitportal.virtual-adviser.com/
 
 

« Nôl i'r rhestr


 


 

Digwyddiadau Fforwm

Archebwch eich lle
Mae Fforwm Busnes Pen-y-bont yn cynnig rhaglen gynhwysfawr o ddigwyddiadau cyffrous, arloesol, sy'n ysbrydoli, a'r rheini'n cael eu cyflwyno gan siaradwyr safonol, o fri. Mae rhaglen lawn a bywiog o ddigwyddiadau wedi cael ei chynllunio ar gyfer y flwyddyn i ddod.

Archebwch nawr >

Cynigion rhwng aelodau

Hysbysebwch yma
Fel aelod o Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr, mae gennych gyfle i roi gwybodaeth i aelodau eraill am unrhyw gynigion arbennig sydd ar gael gan eich cwmni. Gweler isod rhai o'r cynigion i aelodau sydd ar gael ar hyn o bryd.

Cael gwybod mwy >
Bridgend Business Forum Awards

Dyma ni!
Mae gwobrau mwyaf Pen-y-bont ar Ogwr yn ôl!

Cael gwybod mwy >