Newyddion

Bwyd a Diod De Cymru

18-05-2020

Rhoddwyd cyfle i fashnachwyr bwyd a diod lleol fasnachu ar-lein gan ddefnyddio gwefan newydd i gyrraedd cwsmeraid newydd ar draws Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a de Cymru. 

Mae Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn gweithio mewn partneriaeth â chwmni o'r enw Urban Foundry i gynnig cyfle i fasnachwyr bwyd a diod lleol fasnachu ar-lein gan ddefnyddio gwefan newydd fydd yn galluogi iddynt gyrraedd cwsmeriaid newydd ar draws Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a de Cymru. 

Mae'r wefan newydd yn ffordd i ddarparwyr bwyd a diod hysbysebu eu hunain, rheoli eu gwybodaeth eu hunain a'i diweddaru. 

Mae'n agored i unrhyw fusnes bwyd a diod bach ar draws y fwrdeistref sirol, a rhanbarth ehangach de Cymru, a gallwch gofrestru a'i defnyddio am ddim. 

Cofrestrwch yma

« Nôl i'r rhestr


 


 

Digwyddiadau Fforwm

Archebwch eich lle
Mae Fforwm Busnes Pen-y-bont yn cynnig rhaglen gynhwysfawr o ddigwyddiadau cyffrous, arloesol, sy'n ysbrydoli, a'r rheini'n cael eu cyflwyno gan siaradwyr safonol, o fri. Mae rhaglen lawn a bywiog o ddigwyddiadau wedi cael ei chynllunio ar gyfer y flwyddyn i ddod.

Archebwch nawr >

Cynigion rhwng aelodau

Hysbysebwch yma
Fel aelod o Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr, mae gennych gyfle i roi gwybodaeth i aelodau eraill am unrhyw gynigion arbennig sydd ar gael gan eich cwmni. Gweler isod rhai o'r cynigion i aelodau sydd ar gael ar hyn o bryd.

Cael gwybod mwy >
Bridgend Business Forum Awards

Dyma ni!
Mae gwobrau mwyaf Pen-y-bont ar Ogwr yn ôl!

Cael gwybod mwy >